Belangrijke telefoonnummers


Algemeen alarmnummer (als elke seconde telt) 112
Geen spoed, wel politie 0900 8844

Gemeente
Gemeentehuis Exloo 14 0591
(vanuit het buitenland) +31 591 535353
Calamiteiten buiten kantooruren 06 53729453

Storingsnummers
Nationaal storingsnummer gas en stroom 0800 9009
Waterleidingmaatschappij Drenthe (0592) 854545
Suez (inzameling huisvuil) 0800 2120